Globa (rūpyba) ir įvaikinimas

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslauga

2016 m. balandžio 1 d. Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centre pradėtos teikti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugos.

Kam skiriamos šios paslaugos?

Šios paslaugos teikiamos Pagėgių savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems ir vaikus globojantiems (rūpinantiems), įvaikinusiems ar siekiantiems juos globoti (rūpintis), įvaikinti asmenims.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • Socialinės (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir kt.) paslaugos, įskaitant tęstines, psichologinės paslaugos;
 • įvadinių ir tęstinių mokymų būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), įvaikintojams organizavimas;
 • išvadų dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką rengimas;
 • asmenų (šeimų), pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;
 • esamų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pakartotinis pervertinimas;
 • asmenų, susijusių artimais giminystės ryšiais su vaiku, mokymų organizavimas, vertinimas;
 • dalyvavimas sudarant ir peržiūrint vaiko globos (rūpybos) planą;
 • savitarpio paramos grupių globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams organizavimas;
 • kitų socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams bei jų šeimos nariams teikimas.

 

Pagalbos paslaugos sudėtis nustatoma pagal paslaugos gavėjo poreikius.

 

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo, siekiantis tapti globėju (rūpintoju) ar įvaikintoju bei globėjas (rūpintojas) ar įvaikintojas dėl Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos Pagėgių socialinių paslaugų centre gavimo kreipiasi į atestuotą socialinį darbuotoją. Skiriant paslaugas reikalinga pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro). Tuo atveju, kai globėjas (rūpintojas) ar įvaikintojas Pagalbos paslaugos nepageidauja, prašymą-paraišką gali pateikti VTAS specialistai, kurie nustato pagalbos globėjui (rūpintojui) ar įvaikintojui reikalingumą;
 • užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje) (kopiją pasidaroma vietoje);
 • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei jos nepateikia VTAS).

Globėjas (rūpintojas) ar įvaikintojas papildomai pateikia:

 • globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko gimimo liudijimą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją pasidaroma vietoje);
 • globos (rūpybos) nustatymo ar įvaikinimo dokumentus (kopiją pasidaroma vietoje);

Esant reikalui, gali būti prašoma ir kitų dokumentų, susijusių su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

 

Mokėjimas už Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas:

 • būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams bei jų šeimos nariams Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos teikiama nemokamai.

 

Išsamesnės informacija apie Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas teikiama telefonu (8 441) 56089, el.p. socpaslaugucentras@pagegiai.lt

 

Jeigu norite globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, turite kreiptis į:

Pagėgių savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių arba

Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrą, Vilniaus g. 4a, pagėgiai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>