Paslaugos

–          Pagalbos į namus paslauga – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, siekiant išvengti socialinių paslaugų stacionariose socialinės globos namuose. Pagalbos į namus paslaugos teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.

–          Dienos socialinės globos paslauga – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Asmeniui (šeimai) dienos socialinė globa (asmens namuose) teikiama nuo 3 iki 8 val. per parą ir 5 kartų per savaitę. Dienos socialinės globos paslaugos teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.

–          Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis asmenis turinčius  fizinę negalią. Įstaiga nuolatos organizuoja asmenų turinčių fizinę negalią  aprūpinimą techninės  pagalbos priemonėmis, tenkinant jų specialiuosius poreikius. Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis teikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.

–          Laikino apgyvendinimo paslauga – tai  namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Ši paslauga teikiama asmenims, kurie dėl iškilusių psichosocialinių problemų neturi galimybės gyventi savo būste. Laikino apgyvendinimo paslaugos teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.

–          Vaikų dienos centro paslaugos – vaikams iš šeimų susiduriančioms su socialinėmis ir kitomis problemomis. Paslauga teikiama tenkinant vaikų būtiniausius poreikius, pamaitinant, prižiūrint, sudarant sąlygas vaikams būti saugiems, organizuojant užimtumą ir pamokų ruošą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, bendradarbiaujant su vaiko šeima teikiant jai reikalingą socialinę ir psichologinę pagalbą. Vaikų dienos centro paslaugų teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.