Vaikų dienos centras

 

 

Vaikų dienos centras

Vaikų dienos centro veikla reglamentuojama Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro tvarkos aprašu. Vaikų dienos centro veikla pradėta nuo 2013 m. birželio mėn. Vidutiniškai per metus Vaikų dienos centrą lanko apie 43 Pagėgių savivaldybėje gyvenančių vaikų. Vaikų dienos centro veikla vykdoma pirmadieniais – penktadieniais, trukmė per dieną – 4 valandos (nuo 12 val. iki 16 val.). Vaikų amžius – nuo 5 iki 13 metų. Dauguma vaikų pradinukai iš Pagėgių seniūnijos (Pagėgių miesto, Piktupėnų k., Kentrių k., Vidgirių k., ir Gudų k.).

Vaikų dienos centro tikslas:

  • teikti dienos socialinės priežiūros, įvairiapuses socialines ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams.

Iš šių tikslų išplaukiantys uždaviniai:

  • suteikti vaikams pozityvios ir įvairiapusės socializacijos galimybes;
  • organizuoti vaikų užimtumą, socialinę – ugdomąją veiklą, atsižvelgiant į jų poreikius ir interesus;
  • stiprinti pagalbos tinklą ir vykdyti kompleksinę intervenciją į sunkumus ir krizes išgyvenančias šeimas, siekiant atstatyti ir sustiprinti jų funkcijas.

Veikla

Vaikai po pamokų ateina į dienos centrą, jame ruošia namų darbus, pavalgo šilto, šviežiai pagaminto maisto, dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose ir žaidžia.

Dienos centre vaikas sulaukia pozityvaus suaugusiojo dėmesio. Pagrindinė darbo su vaiku sąlyga yra santykio užmezgimas ir stiprinimas. Vaikų dienos centro veikloje darbuotojai teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant namų darbus, edukaciniai užsiėmimai ir kt.). Teikiant paslaugas vaikai mokosi bendrauti, buitinių įgūdžių, savarankiškumo, atsakomybės, atskleisti asmeninius gebėjimus. Be muzikos, šokio, piešimo, įvairių darbelių darymo, įgyvendinamos ir tokios socialinės edukacinės programos kaip įvairios išvykos, žygiai, atliekamas individualus ir grupinis darbas su tėvais. Dienos centre siekiama išugdyti kuo tvirtesnius socialinius, bendravimo įgūdžius. Vyresnieji vaikai mokomi rūpintis silpnesniais, mažesniais parodydami, kad visi yra lygūs, nesvarbu didelis ar mažas, silpnesnis ar stipresnis, drąsesnis ar tylesnis. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus Pagėgių savivaldybėje gyvenantis jaunimas priimama savanoriauti Vaikų dienos centre. Tokiu būdu tiek vaikai, tiek vyresni mokiniai lengviau priima kito skirtingumą, laisviau įsitraukia į atvirą bendravimą, besąlygišką kito priėmimą. Savanorišku pagrindu Dienos centro veikloje dalyvaujantis jaunimas atskleidžia savo ryškiausias savybes ir tuo įneša į Dienos centrą įvairovę. Savanoriai ugdymo procese ne tik duoda, bet ir gauna – tai bendravimo ir žmoniškosios patirties mainai.

Darbuotojai

Dienos centro darbuotojai savo veikloje remiasi pagrindiniu principu: ugdyti gali tas, kuris yra ugdomas. Darbuotojas pirmiausiai yra žmogus – asmuo, su savo sugebėjimais, stiprybėmis ir silpnybėmis, o tik paskui specialistas, kuris turi tam tikrų specifinių žinių, padedančių tinkamai reaguoti į iškylančią realybę.

Dienos centro užimtumo specialistai savo asmeninius ir profesinius įgūdžius bei sugebėjimus stiprina organizacijoje vykstančiais susitikimais-refleksijomis, veiklos planavimu, dalyvaudamas įvairiuose mokymuose ir konferencijose.

Finansavimas

Vaikų dienos centro veikla finansuojama Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis įgyvendinant projektą „Laiminga vaikystė“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *