Kontaktai

DARBUOTOJŲ KONTAKTAI IR JŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

 IMGP8671

Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Vilniaus g. 4a, Pagėgiai, LT-99292

Tel. 8 441 56 081;

Tel. faks. 8 441 56 089

el.p. socpaslaugucentras@pagegiai.lt

Eil. Nr.

Pareigos

Vardas,   pavardė

Darbuotojo   atliekamos funkcijos

Telefono Nr.

Elektroninis   paštas

1. Direktorė Nijolė   Kovaliova Vadovauja įstaigai, telkia kolektyvą įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui bei profesiniam   tobulėjimui, atsako už visos įstaigos veiklą. 8   441 56 081 Mob.   tel. 865615025 n.kovaliova@pagegiai.lt
2. Finansininkė Kristina   Dvarvytienė Organizuoja įstaigos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo materialiniai ir finansiniai įstaigos ištekliai. 8   441 56 089 socialinisbuhaltere@pagegiai.lt
3. Vyr.   socialinė darbuotoja Lina   Bukauskienė Administruoja ir teikia paslaugas, susijusias su vaikų dienos centro padalinio,   psichologinės pagalbos padalinio ir krizių namų veikla. 8   441 56 089 socpaslaugucentras@pagegiai.lt
4. Vyr.   socialinė darbuotoja Loreta   Sauspreikšienė Teikia viešąsias socialines paslaugas bei administruoja pagalbos į namus, dienos   socialinės globos, bendrąsias socialines paslaugas, aprūpinimo techninėmis   pagalbos priemonėmis, specialaus transporto    paslaugų teikimą. 8   441 56 089 Mob.   tel. 865686196 l.sauspreiksiene@pagegiai.lt
5. Socialinė   darbuotoja Danutė   Filippova Teikia bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams. 8   441 56 089 Mob.   tel. 869928235 d.filippova@pagegiai.lt
6. Socialinio   darbuotojo padėjėjai Marijona   Daunienė,Dalia   Kelnerienė Teikia senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims pagalbos namuose, dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. 8   441 56 089 socpaslaugucentras@pagegiai.lt
Valentina   Juškevičius Teikia socialines paslaugas Krizių namų gyventojams.
7 Vaikų   užimtumo specialistė Iveta   Grikšienė Teikia socialinės priežiūros paslaugas vaikams dienos centre 8   441 56 089 socpaslaugucentras@pagegiai.lt
8 Psichologė Lolita   Cemnalianskienė Teikia nemokamas psichologinės pagalbos paslaugas (individualias ir   grupines konsultacijas) suaugusiems asmenims, poroms, vaikui ir jo šeimai. 8   441 56 089 socpaslaugucentras@pagegiai.lt
9 Psichologė Sandra   Leonovienė Teikia nemokamas psichologinės pagalbos paslaugas (individualias ir grupines konsultacijas) dienos centrą lankantiems,vaikams bei jų tėvamas. 8   441 56 089 socpaslaugucentras@pagegiai.lt
10 Atestuotos    socialinės darbuotojos Asta   Lankauskienė Gražina Pocienė Organizuoja ir vykdo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paiešką, rengimą atranką, konsultavimą ir pagalbos jiems teikimą. 8   441 56 089 a.lankauskiene@pagegiai.lt   g.pociene@pagegiai.lt
11 Vairuotojas   – socialinio darbuotojo padėjėjas Juozas   Jacevičius Teikia transporto paslaugas neįgaliems asmenims pagal transporto paslaugų teikimo   tvarką, Socialinių paslaugų centre paslaugas gaunantiems paslaugų gavėjams (vaikams, šeimoms, kt. asmenims) bei įstaigos darbuotojams vykdantiems priskirtas įvairias funkcijas. Mob.   tel. 869928175 -

 

DARBO LAIKAS
I-IV   8.00 – 12.00 ir 12.45 – 17.00 val.

V       8.00 – 12.00 ir 12.45 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45