Apie mus

Apie mus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras, Vilniaus gatvė 4 a, Pagėgių miestas, Tel.  8441 56081, faksas 8441 56089,el. paštas n.kovaliova@pagegiai.lt

Įstaiga, vykdydama jai pavestas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, teisės aktais, Pagėgių  savivaldybės tarybos sprendimais,  Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais  įstaigos veiklą ir teikiamas socialines paslaugas, įstaigos nuostatais.

Įstaigos vizija

Optimaliai išnaudojant įstaigos galimybes, profesinius, finansinius ir moralinius resursus siekti teikti kokybiškas socialines paslaugas, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, o taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.