Bendruomeninės kompleksinės paslaugos šeimai Pagėgių savivaldybėje

Projektas „Bendruomeninės kompleksinės paslaugos šeimai Pagėgių savivaldybėje“

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“,  finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.Priemonę inicijavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

„Pagrindinė idėja ir noras – kad kiekviena šeima galėtų gauti jai reikiamą pagalbą. Šeima yra nuolatinis, sudėtingas ir atsakingas darbas ir šiame darbe niekas neturi būti paliktas vienas. Kiekviena šeima susiduria su kasdienybės iššūkiais, nė viena jų neapsaugota nuo traumuojančių netekčių, šeimos gyvenimo ritmą keičiančių ligų, skaudžių skyrybų, sunkumų randant kelią į vaikų širdis, ugdant juos dorais, atsakingais žmonėmis. Kiekviena šeima gali ir turi prašyti pagalbos vos prireikus – tai ne gėda, o sąmoningos ir brandžios visuomenės bruožas.

Projekto pareiškėjas – Pagėgių savivaldybės administracija. Socialinių paslaugų centras – vienas iš projekto vykdytojų. Kiti projekto partneriai ir vykdytojai – organizacijos iš NVO sektoriaus VšĮ „Sudoku“ ir Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugija.

Projekto vykdytojas- Pagėgių savivaldybės administracija.

Partneriai – Paslaugas teikiančios įstaigos: Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras ir organizacijos iš NVO sektoriaus – VšĮ „Sudoku“, Pagėgių neįgaliųjų draugija ir Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija. 

Įgyvendinant projektą, Pagėgių savivaldybėje gyvenančios šeimos gali nemokamai gauti šias paslaugas: individualias ir grupines psichologo konsultacijas, pozityvios tėvystės mokymų, psichosocialinės, šeimos įgūdžių ir sociokultūrines paslaugas, mediacijos, asmeninio asistento paslaugas.

Kontaktai:

Vitalija Ivanauskienė,  tel. 8 441 56081,  el.p.:  socpaslaugucentras@pagegiai.lt

arba Gražina Pocienė, tel. 86 0021449, el.p. g.pociene@pagegiai.lt