Laiminga vaikystė

Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vykdomas projektas „ Laiminga vaikystė“ skirtas ugdyti vaikų socialinius ir gyvenimo įgūdžius, organizuoti nemokamą maitinimą,  didinti vaikų mokymosi motyvaciją, skatinti sveiką gyvenseną.

      Kasdienės veiklos metu padedama vaikams perimti sveikos gyvensenos įgūdžius: savęs pažinimo, tinkamo maitinimosi, saugaus elgesio, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, gebėjimų stiprinimo pozityviam elgesiui ir bendravimo su bendraamžiais. Vaikai mokomi pagarbos vieni kitiems, per edukacines veiklas, prevencinius užsiėmimus. Ypatingas dėmesys kreipimas į ugdytinių mokymą  įveikti baimes, krizes, blogus išgyvenimus bei koreguoti vaikų elgesį, per terapinius užimtumus. Šiai dienai įrengtas šviesos terapijos kambarys, kur vaikai gali atsipalaiduoti, susigyventi su kylančiomis emocijomis.

Vaikų dienos centre dirbantys specialistai siekia vaikus išmokyti elementariausių nesudėtingo maisto gaminimo (įvairūs blynai, košės ir pan.), todėl į maitinimo gaminimo procesą įtraukiami ir vaikai. Ugdomi elementariausi higienos įpročiai.

Skatinami vaikai kūrybinei veiklai, sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, darbuotojai atsakingai organizuoja ugdytinių  laisvalaikio užimtumą. Vaikų dienos centro lankytojams sudaromos visos galimybės šokti, dainuoti, vaidinti, improvizuoti per įvairiausius žaidimus ir užsiėmimus.

 Įvairių darbelių darymas, taikant dailės terapijos metodą. Tai kūrybos  procesas, kuris skatina vaikus išreikšti bei įvardinti savo mintis ir jausmus, gerina jų  emocinę  savijautą. Ugdomas vaikų fizinis aktyvumas,  vedami judrieji žaidimai, estafetės, pasivaikščiojimai, darbinė veikla, sportinės pramogas. 

            Projekto teikiamomis paslaugomis gali naudotis  šeimos patiriančių socialinę riziką,  bei šeimos susiduriančios su įvairiomis socialinėmis problemomis, gyvenančios  Pagėgių seniūnijoje.

             Šiai dienai vaikų dienos centrą „ Laiminga vaikystė“ lanko 25 vaikai iš Pagėgių miesto, Gudų k., Kentrių K., Piktupėnų k., Stripeikių k.