Savanorystė

Ieškote prasmingos veiklos, naujų žinių, įdomios patirties?

 

BŪK SAVANORIU

 

tiesioginiam darbui su vaikais prisidedant prie gražesnės vaikų kasdienybės:

v  pagalba ruošiant namų darbus,

v  maisto gaminimas kartu su vaikais,

v  žaidimai, rankdarbiai,

v  pramogos lauke, išvykos.

socialinės paslaugos pagyvenusiems, neįgaliems asmenims asmens namuose,

laikino apgyvendinimo krizių namuose  padėti gyvenančioms moterims ir jų vaikams tvarkytis buityje, mokys buitinių ir bendravimo įgūdžių, padeda prižiūrėti jų vaikus ir pan.

„Maisto banko“ savanoriu:

v  akcijų metu prekybos centruose skrajučių dalinimas pirkėjmas,

v  maisto produktų rūšiavimas, skaičiavimas.

SAVANORIO TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Savanoris turi teisę:

– kad būtų atlygintos išlaidos, susijusios su savanoriša veikla,kurios  numatytos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme.

– būti informuotas apie savanoriškos veiklos mąstą ir apimtis, apie esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;

– gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, mokymus, konsultacinę ir techninę pagalbą;

–  gauti pažymą, patvirtinančią atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją;

–  nutraukti savanorišką veiklą.

2.   Savanorio pareigos:

–  be darbuotojo, atsakingo už savanoriškos veiklos atlikimo priežiūrą, žinios ir pritarimo nepriimti sprendimų ir nesiimti savarankiškų veiksmų;

– informuoti atsakingus asmenis apie savanoriškos veiklos atlikimo metu kylančias problemas;

–  sąžiningai atlikti savanorišką veiklą.

Kontaktai detalesnei informacijai:

Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras

Vilniaus g. 4a, Pagėgiai

Tel. 8 441 56 081

El. p. socpaslaugucentras@pagegiai.lt

IMGP7052 IMGP8715 IMGP6849 IMGP7013