Direktorius

NIJOLĖ KOVALIOVA

GIMIMO DATA IR VIETA

1956 m. birželio mėn. 7 d., Benininkų kaimas, tuometiniame Pagėgių  rajone.

IŠSILAVINIMAS

1974 metai – Pagėgių vidurinė mokykla.

1992 metai – Kauno veterinarijos akademija, zooinžinieriaus specialybė.

2002 metai –  Vilniaus universitetas, socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija.

DARBINĖ PATIRTIS

Nuo 1974 metų – tuometiniuose Pagėgių ir Natkiškių tarybiniuose ūkiuose, Lietuvos draudime.

Nuo 2000 metų – Pagėgių savivaldybės Socialinės paramos skyrius, specialistė.

Nuo 2003 metų – Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras, direktorė.

EKSPERTINĖ VEIKLA

2014 metai – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų vertinimo komisijos narys.

PROFESINIAI IŠŠŪKIAI

Nuo 2003 metų Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras, atliepdamas bendruomenės poreikius, nuolat plečia savo veiklą. Didėjantis socialinių paslaugų skaičius sukuria naujas darbo vietas Pagėgių savivaldybės žmonėms.

Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centre inicijuojami ir vykdomi Europos sąjungos struktūrinių fondų, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų fondų socialiniai projektai. Kaip projekto vadovas ir kaip įstaigai atstovaujantis projekto partneris nuolat plečiame socialinių paslaugų tinklą ir paslaugų prieinamumą  Pagėgių savivaldybės gyventojams.

TARPTAUTINĖ PATIRTIS

Užmegzti santykiai ir tarptautinė patirtis projektuose su Skandinavijos šalimis (Danija, Norvegija, Švedija), padėjo struktūrizuoti socialinio darbo turinį, teikiant paslaugas klientams.

2013 metais organizuota tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija Pagėgiuose, kurioje dalyvavo kitų savivaldybių atstovai, pranešėjai iš Lenkijos, Italijos, Norvegijos, Danijos, suteikė galimybę pasidalinti įstaigos sukaupta gerąja patirtimi.

VISUOMENINĖ VEIKLA

Esu savanorė, aktyviai skatinu ir kitus savanoriauti. Palaikau ir inicijuoju nevyriausybinių organizacijų kūrimąsį, kurios prisideda prie platesnio spektro socialinių paslaugų teikimo. Savo sukaupta darbo patirtimi prisidedu ir konsultuoju nevyriausybinį sektorių.  Dėl  šios priežasties dirbu projektų vadovu VšĮ „Sudoku“.

Esu viena iš steigėjų nevyriausybinėje organizacijoje VšĮ „Namai prie Rambyno“.

Nuo 2002 metų tris kartus buvau išrinkta Pagėgių savivaldybės tarybos nariu. Paskutinįjį kartą 2019 metas, tačiau dėl nesuderinamų pareigų, tarybos nario mandato atsisakiau.

ŠEIMYNINĖ PADĖTIS

Ištekėjusi, vyras –  Michailas Kovaliovas, kartu užauginome dvi dukras.