Kontaktai

DARBUOTOJŲ KONTAKTAI IR JŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

 IMGP8671

Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Vilniaus g. 4a, Pagėgiai, LT-99292

Tel. 8 441 56 081;

Tel. faks. 8 441 56 089

el.p. socpaslaugucentras@pagegiai.lt

Eil. Nr.

Pareigos

Vardas,   pavardė

Darbuotojo   atliekamos funkcijos

Telefono Nr.

Elektroninis   paštas

1. Direktorė Nijolė   Kovaliova Vadovauja įstaigai, telkia kolektyvą įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui bei profesiniam   tobulėjimui, atsako už visos įstaigos veiklą. 8   441 56 081 Mob.   tel. 865615025 n.kovaliova@pagegiai.lt
2. Finansininkė Kristina   Dvarvytienė Organizuoja įstaigos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo materialiniai ir finansiniai įstaigos ištekliai. 8   441 56 089 socialinisbuhaltere@pagegiai.lt
3. Personalo specialistė Natalija Mickuvienė Personalo specialistas užtikrina sklandų personalo administravimą. Rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus, tvarko, rūšiuoja, antspauduoja, registruoja gaunamą/siunčiamą dokumentaciją, rengia dokumentus darbuotojų priėmimui į darbą ir jų atleidimui iš darbo. Rengia darbo sutartis, jas įformina. 8   441 56 089 socpaslaugucentras@pagegiai.lt
4. Vyr.   socialinė darbuotoja Loreta   Sauspreikšienė Teikia viešąsias socialines paslaugas bei administruoja, dienos socialinės globos, bendrąsias socialines paslaugas. 8   441 56 089 Mob.   tel. 865686196 l.sauspreiksiene@pagegiai.lt
5. Vyr. socialinė   darbuotoja Danutė   Filippova Administruoja pagalbos į namus paslaugas, aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, teikia paslaugas, susijusias krizių namų veikla. 8   441 56 089 d.filippova@pagegiai.lt
6. Socialinio   darbuotojo padėjėjai Marijona   Daunienė Teikia senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims pagalbos namuose, dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. 8   441 56 089 socpaslaugucentras@pagegiai.lt
Valentina   Juškevičius Teikia socialines paslaugas Krizių namų gyventojams.
7. Vaikų   užimtumo specialistė Reda Smailienė Teikia socialinės priežiūros paslaugas vaikams Vaikų dienos centre. 8   441 56 089 socpaslaugucentras@pagegiai.lt
8. Socialinės darbuotojos-atvejo vadybininkės Rasa Ramanauskienė, Gražina Pocienė Organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą. Koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą. Koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt., bendradarbiaujant su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis. 8   441 56 089 r.ramanauskiene@pagegiai.lt g.pociene@pagegiai.lt
9. Vairuotojas Juozas   Jacevičius Teikia transporto paslaugas socialinių paslaugų centre paslaugas gaunantiems paslaugų gavėjams (vaikams, šeimoms, kt. asmenims) bei įstaigos darbuotojams vykdantiems priskirtas įvairias funkcijas. 8   441 56 089 socpaslaugucentras@pagegiai.lt

DARBO LAIKAS
I-IV   8.00 – 12.00 ir 12.45 – 17.00 val.

V       8.00 – 12.00 ir 12.45 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45