Veiklos sritys

  • Informuoja ir konsultuoja Savivaldybės teritorijos gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais.
  • Organizuoja ir teikia socialinės pagalbos namuose paslaugas.
  • Laikinai apgyvendina asmenis, neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos.
  • Organizuoja aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis.
  • Organizuoja ir teikia transporto paslaugas.
  • Organizuoja ir teikia pagalbą neįgaliems asmenims.
  • Organizuoja ir koordinuoja paslaugas šeimoms ir vaikams.
  • Teikia vaikų užimtumo paslaugas (Vaikų dienos centras).